tirsdag 5. februar 2008

Skriv dit CPR nummer på din pengegave til naturen og få et automatisk skattefradrag

En af grundstenene i Fugleværnsfondens og DOFs arbejde er de frivillige bidrag fra naturvenner. Skattereglerne er ændret, så det nu er muligt automatisk at få et skattefradrag for dit støttebeløb til Fugleværnsfonden eller DOF.

af Søren Ferdinand Hansen

Efter 1. januar 2008 gælder nye regler for skattefradrag af frivillige bidrag og gaver til velgørende foreninger.

Det er stadig kun muligt at fratrække bidrag på over 500,- kr. Den øvre grænse for det skattemæssige fradrag er i skatteåret 2008 sat til 14.000,- kr, som man kan opnå, hvis man giver 14.500,- kr.

Efter 1. januar 2008 er det Fugleværnsfonden eller DOF, der skal indberette bidraget til SKAT.

Ønsker man fradrag, skal man derfor blot huske at oplyse sit CPR nummer i forbindelse med indbetalingen, og er det årlige bidrag inden for grænsen for skattefradrag, behøver man ikke gøre yderligere. Fugleværnsfonden eller DOF indberetter beløbet, og sørger for at pengene kommer fuglene til gode. Beløbet vil fremgå af årsopgørelsen fra SKAT.

PENGE TIL DOF OG FUGLEVÆRNSFONDEN ER EN GAVE TIL NATUREN
På Fugleværnsfondens reservater er naturpleje den bedste måde at få fuglene, frøerne og floraen til at trives. Ved Gundsømagle Sø blev der i 2002 anvendt midler til rydde et større pilekrat og siden har intensiv naturpleje fået orkideer og andre sjældne planter til at spire frem. På Nyord Enge arbejdes der med at forbedre kvæggræsningen, så kobbersnepper og andre sjældne engfugle får de bedst mulige vilkår.

DOFs arbejde for naturbeskyttelse i Danmark er også afhængig af støttebidrag. Foreningens ansatte og frivillige har i de senere år arbejdet intensivt for bl.a. engfuglene, havørnen og glenten.

HER KAN DU GIVE DIT BIDRAG TIL DOF ELLER FUGLEVÆRNSFONDEN:
Fugleværnsfonden: Giro 509 4232 eller bankkonto: reg. 4180 kontonr. 5094232 eller som online betaling på nettet.

DOF: Bankkonto: reg. 4180 kontonr. 4180634932.

LÆS MERE OM FRADRAGSREGLER
Fugleværnfonden har udarbejdet et notat om de nye fradragsregler, som kan ses på Fugleværnsfondens hjemmeside på adressen:

www.fuglevaernsfonden.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger kan Fugleværnsfondens og DOFs regnskabsassistent June Sødergreen kontaktes på tlf. 33 28 38 29.