onsdag 2. juli 2008

Høet høstet med le ved Ravnstrup Sø

Planter som krognæb star, trævlekrone og butblomstret siv fik lys og luft, da der tirsdag aften den 1. juli blev afholdt høslætsaften på Fugleværnsfondens eng ved Ravnstrup Sø. I alt 2500 m2 eng blev slået på en sommeraften.

af Søren Ferdinand Hansen

I mere end fem år har Fugleværnsfondens frivillige gruppe ved Ravnstrup Sø plejet nogle værdifulde enge i kanten af søen med høslæt ved brug af det gode gamle redskab leen.

Tirsdag aften blev høet høstet af ti brave Sjællandske naturelskere. Snakken gik lystigt mens leen blev svinget i engen. En af de store fordele ved høslæt med le er, at man helt undgår den massive støjforurening, som når lignende opgaver udføres med f.eks. buskrydder. Den ægte sydsjællandske dialekt kunne derfor tydeligt høres når en overflyvende fjordterne skulle beundres, der blev kaldt til drikkepauser, når særlige planter skulle vises frem eller når mindre områder blev beordret skånet af hensyn til sommerfuglene eller frøsætningen.

Høet efterlades til tørring på engen inden det hænges op i den næstfølgende weekend (se naturplejekalenderen). Herved er der mulighed for at frø fra blomsterne kan blive kastet og derved spire i fremtiden på engen.

Høslæt med le er en perfekt pleje af engene ved Ravnstrup Sø. Plantelisten er lang og omfatter de sjældne planter krognæb star, butblomstret siv, blågrå siv, vinget perikon og sump kællingetand. Derudover kan man finde arter som trævlekrone, hyldebladet baldrian, knippe star, vandmynte og top star på engen. Tilsammen udgør de en fantastisk engflora med gule, lilla og røde farver og masser af dufte fra mynte.

Udover engen ved Ravnstrup Sø er der i den forgangne uge udført lignende høslæts arrangementer ved Fugleværnsfondens reservater Gundsømagle Sø og Vaserne.

Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med at pleje Fugleværnsfondens enge med f.eks. høslæt så er du velkommen til at sende en mail til fvf@dof.dk

 

Information
Bert svinger leen
Høslæt ved Ravnstrup Sø
Sved på panden!
Relaterede nyheder
 - Gæst ved Ravnstrup Sø skudt i Portugal - en anden dræbt af bil efter hjemkomst fra Afrika
 - Shelter ved Ravnstrup Sø, overnatning nu uden får

Relaterede links
 - Naturplejekalenderen