onsdag 11. oktober 2006

Stor indvielse ved Gulstav Mose

I 2003 udsatte Skov- og Naturstyrelsen 18 Exmoor-ponyer ved Klise Nor på Sydlangeland. Formålet med udsætningen var at sikre en vedvarende pleje af området til gavn for områdets flora og fauna.

af Allan Gudio Nielsen

Med tiden skulle denne helårsgræsning med vilde heste også indbefatte det store areal mellem Søgård Skov og Dovns Klint med Fugleværnsfondens Gulstav Mose, som en del af arealet.

Mandag den 9. oktober oprandt så dagen hvor hestene blev sat ud på det store område og ved samme lejlighed blev det nye naturcenter, Dovnsgården, indviet.

Hestene fandt hurtigt frem til Fugleværnsfondens arealer hvor de nu bl.a. kan opleves fra den nyistandsatte fugletårn. Husk at der er ikke er adgang til selve mosen og hold god afstand til ponyerne der hverken må fodres og klappes.

Læs mere om projektet på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 

Information
Vind i manken
For fuld galop
De røde glenter bidrog til den gode stemning
Relaterede reservater:
 - Gulstav Mose

Relaterede nyheder
 - "Nyt" fugletårn i Gulstav Mose, Sydlangeland

Relaterede links
 -  Skov- og Naturstyrelsen