fredag 6. januar 2006

Mindeord for Erik Larsen

Gartner og frivillig opsynsmand ved naturreservatet Tryggelev Nor, 58 år, Erik Larsen Tved, Svendborg.

af Søren Ferdinand Hansen

Det er med stor sorg at Fugleværnsfonden har modtaget beskeden om Erik Larsens død, d. 5 januar 2006.

Erik Larsen har igennem 10 år udført et enestående frivilligt arbejde for fuglene og de mange naturinteresserede ved Fugleværnsfondens reservat Tryggelev Nor på Sydlangeland.

Erik Larsen var en ildsjæl, som med en vedholdende personlig indsats lagde en stor del af sit liv i, at sørge for at fugle og natur havde optimale betingelser ved Tryggelev Nor. Erik Larsen satte desuden en ære i, at den besøgende fik en god naturoplevelse og sørgede for at stier og fugletårne altid var i god stand. Således har tusindvis af mennesker igennem årene nydt godt af Erik Larsens kæmpemæssige frivillige indsats.

En lokal frivillig arbejdsgruppe er opstået omkring Erik Larsen, for hvem han var inspirator og igangsætter. Herved har Erik Larsen opnået at mangedoble sin egen indsats ved Tryggelev Nor og medvirket til at skabe en vigtig lokal forankring for reservatet Tryggelev Nor blandt naturelskere på Langeland og Fyn.

Erik Larsens engagement smittede af på alle omkring ham, og hans store indsats har medvirket til at fastholde myndigheder og organisationers fokus på Tryggelev Nor. Hermed har Erik Larsen indirekte været med til at sikre en succesfuld genskabelse af Nørreballe Nor og udvidelse af Tryggelev Nor reservatet.

Erik Larsen vil være dybt savnet i naturbeskyttelsesarbejdet omkring Tryggelev Nor i fremtiden.

Æret være hans minde. 

Information
Erik i sit rette element.
Erik i gang med arbejdet i Tryggelev Nor
Relaterede reservater:
 - Gulstav Mose
 - Tryggelev Nor