mandag 24. august 2009

Flot fugleliv på Fugleværnsfondens fugleø i Østersøen

En gang om året drager ornitologerne Per Shiermacker-Hansen og Jan Blickert-Hansen med båd til de fuglerige småøer og sande nord for Nyord. Her er der store fuglekolonier, som finder fred for mennesker og rovdyr.

af Søren Ferdinand Hansen

Det er absolut fugleoplevelser i topkasse der hvert år møder de faste optællere på deres optællingstur i båd fra Nyord havn. 140 havterner og 100 klyder, i en samlet fugleflok giver liv, lyd og farver, som de to optællere sikkert kan genkalde på nethinden i lang tid. Ikke mange steder opleves disse fugle i sådanne flokke, og når fuglene er på deres yngleplads er der ekstra meget intensitet med lyd og liv, når fuglene fortæller – her bor vi.
Resultaterne af optællingerne afrapporteres hvert år i en grundig skrevet rapport. 2009 udgaven fortæller om 379 skarver, 89 ederfugle, 28 sølvmåger, 23 svartbage og 23 knopsvaner på den lille ø Ægholm.
Havternerne og klyderne fandtes i år på det nærliggende Sækkesand, og ud fra den observerede flok vurderer Per Shiermacker-Hansen bestanden til henholdsvis 30-50 og 40-50 par.
Øen Ægholm er ejet af Fugleværnsfonden og var fondens første reservat (1969) 

Information
Ud og se på verden!
En flot fugl
Den lille ø i Østersøen
Hände hoch!
Relaterede reservater:
 - Ægholm