søndag 17. januar 2010

Stor donation fra privat fond

Fugleværnsfonden har ved udgangen af 2009 modtaget 75.000 kr. fra Bodil Pedersen Fonden. Det flotte beløb vil vi bruge til at udbygge og videreudvikle Fugleværnsfondens formidling i naturreservatet Vaserne ved Furesøen.

af direktør Elise Frydensberg

I 2001 opførte Fugleværnsfonden en formidlingspavillon i det nordøstlige hjørne af Vaserne. Gennem årene har pavillonen med sine oplysende plancher været meget velbesøgt, og vi ønsker derfor at videreudvikle formidlingen fra pavillonen. Planerne omfatter blandt andet etablering af en udstilling om de tre spættearter (lille og stor flagspætte, sortspætte), der ses og høres i Vaserne, samt opsætning af tre nye plancher.

Desuden håber vi at skaffe yderligere midler til at udvide den nuværende formidling til børn i form af udstillinger bogstaveligt i børnehøjde rettet mod de yngste gæster, som besøger området sammen med deres familie eller sammen med en institution. 

Information
Vasernes formidlingspavillon
Relaterede reservater:
 - Vaserne

Relaterede nyheder
 - Fugleværnsfondens fantastiske fuglefortællinger i 2010