onsdag 27. januar 2010

Frost hjælper naturplejere

Selvom fuglene har en svær tid i vinterkulden, hjælper den hårde vinter Fugleværnsfonden på anden vis. De sumpede og ellers utilgængelige områder i reservaterne er stivfrosne, så det nu er muligt at komme til med motorsave. Det udnytter Fugleværnsfondens netværk af frivillige i denne tid.

af Søren Ferdinand Hansen

Kulden bider i kinderne, men for en flok seje ornitologer ved Gundsømagle Sø betyder det intet. Nogle piletræer langt ude i rørskoven skal skæres ned, og den ellers utilgængelige rørskov kan pludselig med lethed forceres på isen. Det er efterhånden en del år siden, at isen har kunnet bære i rørskoven ved Gundsømagle Sø, men Arbejdsgruppens leder, John Andersen, har prøvet det før, og har nu passende udnyttet muligheden for at samle tropperne på isen.

Ved Ravnstrup Sø knoklede 12 ihærdige frivillige for ganske nyligt med at lave flis af buske, der igennem de sidste år er skåret ned langs naturstien. Stien ligger ikke lige tilgængelig fra vejen, så når nabomarken pludselig er frosthård, er det muligt at få en flishugger ud til stien. Flere store bunker af flis blev produceret i vintervejret, og når sneen på et senere tidspunkt er smeltet, udlægger Arbejdsgruppen flisen som gangunderlag på stien, som ellers kan være temmelig sumpet.

Selve Ravnstrup Sø er naturligvis stivfrossen i denne tid, så en af de lokale ornitologer benyttede samtidig lejligheden til at rydde udhængende grene foran en nyophængt fuglekasse til den sjældne hvinand, der kræver en fri indflyvning til hullet i kassen.

På Nyord Enge trodsede en flok godt påklædte ornitologer den stride, kolde østenvind. På de åbne vidder på Nyord er der ingen form for læ, og man kan næsten mærke pustet direkte fra den Sibiriske Tundra. Arbejdsgruppen fik afbrændt nogle store kvasbunker fra et rydningsprojekt i sidste vintersæson. Her stynede Arbejdsgruppen popler i kanten af engene, ligesom mindre træer og buske blev fældet. Alt sammen for at forbedre udsynet fra en markvej i kanten af engene og for at forhindre, at krager kan bygge reder i træerne. For kragerne er nemlig dygtige æg-røvere i yngletiden, så dem vil vi gerne undvære på engene.

Fugleværnsfondens frivillige Arbejdsgrupper består af et netværk af godt 200 naturelskere. De er organiseret i 13 grupper, der hver passer et eller to reservater. Grupperne er vigtige lokale ambassadører for fuglesagen. De hjælper fuglene i reservaterne med bl.a. konkret naturpleje, og de holder derved udgifterne nede, så hver en krone givet til Fugleværnsfonden kan strækkes længere.
 

Information