mandag 1. marts 2010

Prunus serotina – glansbladet hæg… WANTED dead or alive!

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe i Sølsted Mose har intensiveret jagten på en uønsket plante, glansbladet hæg, der spreder sig i den danske natur. Målet er at udrydde den fra Sølsted Mose

af Hans Christensen og Søren Ferdinand Hansen

Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Sølsted Mose har i 1½ år arbejdet på at forbedre naturen på fondens egne arealer i mosen. Det langsigtede mål er at genskabe den unikke hedemose, der igennem tusinder af år har tilpasset sig forholdene i Sølsted Mose.

En af de vigtigste opgaver er at fjerne plantearter, der ikke naturligt hører hjemme i Sølsted Mose. Det lille træ, glansbladet hæg, stammer oprindeligt fra Amerika. Den er i Danmark ofte dyrket i haver og levende hegn, og derfra er den spredt til naturen. Fugle er nemlig glade for frugterne, som så kan spredes til nye lokaliteter, bl.a. heder på lette jorder, hvor opvækst af glansbladet hæg giver store problemer for hedelyng, revling og andre hedeplanter.

Den vokser i Sølsted Mose på de tørreste partier (veje), ofte som 6-8 m høje ranglede træer med 10-20 cm tykke stammer forneden. Ved for høj kapning skyder de gerne fra stubben - med bueformede skud.

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe har bekæmpet glansbladet hæg med sav og buskrydder på fondens egne arealer, og heldigvis har flinke naboer også tilladt, at planten bekæmpes på tilstødende arealer.

AKTUEL STATUS
Fældningen er efter tre dage i februar 2010 nærmest komplet, idet enkelte individer kan være overset trods afmærkning. En til flere gange i den kommende sommer vil området blive tjekket for genvækst og oversete eksemplarer af glansbladet hæg. Erfaringen fra sidste vinter på Fugleværnsfondens egne arealer er, at forårsindsatsen er rimelig effektiv og bedre end om efteråret.
Indtil videre findes hægen tilsyneladende ikke i Sølsted Mose øst for Fugleværnsfondens arealer, og med indsatsen i denne vinter er planten sandsynligvis ved at være udryddet fra mosen.
 

Information
Før rydningen
Efter..
Efter..
Endnu senere..
Relaterede reservater:
 - Sølsted Mose

Relaterede links
 - Læs mere om glansbladet hæg