tirsdag 2. marts 2010

Nu kan kaffen og fuglene nydes på kanten af Vadehavet

Fuglereservatet Stormengene ligger på kanten af Vadehavets store vidder. Fugleværnsfonden har forbedret publikums muligheder for viden om Vadehavets unikke natur. En ny flot folder er udarbejdet, og planchehalvtag og bord-bænkesæt er opstillet på p-pladsen ved Stormengenes nordlige ende.

af Helle Hjorth

Navnet siger det hele. På en dyster januardag er en vandretur på diget en hylende kold affære. Stormengene på Rømøs sydspids lever til fulde op til sit navn.

Den næsten diametrale modsætning kan opleves en dag i juni, hvor kvæg og jyske heste dovent trasker hen over den lune strandeng, og vibens stemme og flugt giver vandreren en tidløs fornemmelse af dansk sommer, når den er smukkest.

Hidtil har kun få fundet vejen til dette specielle stykke natur, der hver vinter oversvømmes af havvand. Nu har Fugleværnsfonden, som har ejet de 35 ha strandenge siden 1991, forbedret faciliteterne for de mange, der besøger Rømø i sommerhalvåret. Fonden har opstillet et planchehalvtag, og Fugleværnsfondens frivillige har fremstillet et solidt bordbænkesæt, hvor man kan indtage kaffen i læ under store fyrretræer.

Der er desuden udarbejdet en flot folder, som fortæller om den specielle naturtype, planter og fugle. Folderen kan også downloades på www.fuglevaernsfonden.dk

Det er Tønder Kommune, der ejer en del af den tilstødende p-plads, og som velvilligt har stillet et areal til rådighed til planchehalvtag og bænkesæt. P-pladsen findes for enden af Stormengevej, hvor denne møder Rimmevej. Indkørsel bedst fra Rimmevej.

Foråret er lige om hjørnet, og en forhåbentlig lang sommer venter folk og fugle på Stormengene. Velkommen på Rømøs sydspids!
 

Information
Sommer
Om fugle og natur
Et interregionalt møde
Ikke til at rokke ud af stedet
Skru skru..
Kom hid!
Relaterede reservater:
 - Stormengene

Relaterede nyheder
 - Fugleværnsfonden udvider fuglereservat på Rømø