tirsdag 23. marts 2010

Bestyrelsen på besøg i reservater

I forbindelse med det halvårlige bestyrelsesmøde i week-enden den 13.-14. marts besøgte Fugleværns-fondens bestyrelse – i strålende sol - både Nivå Bugt Strandenge ved Strandvejen i Nordsjælland og Vaserne ved Furesøen

af sekretær Ingrid Hostrup Petersen

Fugleværnsfondens bestyrelse følger med i udviklingen i de reservater, de skal bestyre. Derfor lægges møderne på skiftende lokaliteter i landet med indlagte besøg på reservaterne. I år gik turen til Nivå og Vaserne i Nordsjælland, hvor bestyrelsen fik lejlighed til at opleve naturen, plejen og fuglelivet ved selvsyn i de to reservater. Flere arbejdsgruppemedlemmer var mødt op for at tage imod, og bestyrelsen fik serveret autentiske og engagerede udsagn om både sliddet og glæden ved at arbejde frivilligt med naturplejen og formidlingen i reservaterne.

Vasernes dejlige bålhus kom til sin ret – her serverede arbejdsgruppen varm kaffe med kage til alle inden en fin, martskold spadseretur rundt i reservatet. 

Information
Nivå Bugt Strandenge
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt
 - Vaserne