tirsdag 23. marts 2010

Skal frivillige ledes?

En aften i marts var kontaktpersoner fra Fugleværnsfondens lokale, frivillige arbejdsgrupper samlet til seminar i Fuglenes Hus for at udveksle erfaringer om praktisk organisering og ledelse af arbejdsgrupperne

af direktør Elise Frydensberg

20 medlemmer af Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper i reservaterne rundt om i landet tog godt imod invitationen til det første seminar for kontaktpersoner den 3. marts på Vesterbrogade i København. Indholdet var en blanding af oplæg om Fugleværnsfonden generelt, om organisering og ledelse af frivillige ’ude i felten’ samt diskussioner med udveksling af erfaringer.

Arbejdsgrupperne er organiseret meget forskelligt, lige fra løse netværk til mere lederstyrede grupper, og det var spændende at høre om, hvordan man greb arbejdet og organiseringen an rundt om i reservaterne. Deltagerne drøftede også, om man kan efterspørge bestemte kvalifikationer, når man rekrutterer nye frivillige, hvordan man fastholder dem, og hvordan man får det sociale - sammenholdet i gruppen - til at fungere.

Også mange andre påtrængende spørgsmål på blev ivrigt diskuteret på seminaret, kontakter blev knyttet, ideer, naturglæde og begejstring udvekslet.

Deltagernes evalueringer viser tilfredshed med arrangementet. De fleste af de tilstedeværende vil gerne afsætte mere tid - fx en hel dag eller weekend – især til erfaringsudvekslingerne, og deltager meget gerne i et seminar en anden gang. 

Information