tirsdag 29. marts 2011

Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen, holder orlov fra den 1. april-31. oktober 2011

Derfor er naturvejleder Iben Hove Sørensen ansat som vikar i samme periode, og hun figurerer på mange af turene i årets turfolder.

af Helle Hjorth

Frem til 31. oktober 2011 er det naturvejleder Iben Hove Sørensen, man møder på f.eks. fuglestemmeture i Vaserne, ved Barup Sø og Nivå Bugt Strandenge. Også Hyllekrog og Sydlangeland vil få glæde af Ibens store fuglekendskab - her guider hun i efteråret ture med fokus på trækfugle, bl.a. i projektet Baltic Flyway.

Foruden guidning skal Iben også varetage andre formidlingsopgaver f.eks. i forbindelse med skiltning på reservaterne samt ture med de skoleklasser, der har adopteret et reservat.

Iben er uddannet biolog fra 2005, hvorefter hun arbejdede som selvstændig fugleguide i Spanien frem til 2009. De sidste to år har Iben været ansat som biolog og formidler på Fjord&Bælt i Kerteminde. Som meget kyndig ornitolog er Iben artsansvarlig caretaker for brushane & lærkefalk og medlem af DOFs Videnskabelige Udvalg. 

Information
Iben i felten
Relaterede nyheder
 - Fantastiske fugleture i 2011
 - Naturvejleder – nu med webTV