tirsdag 4. oktober 2005

Håret Stjernebold lever og har det godt ved Gundsømagle Sø

I Fugleværnsfondens muldrige kratskove på sydsiden af Gundsømagle Sø har den mærkelige svamp Håret Stjernebold i mange år levet i bedste velgående

af Erik Rald

Uffe Gjøl Sørensen var i 1980’erne tit ved Gundsømagle Sø som naturvejleder i Fugleværnsfonden. Den 4. august 1985 fandt han en stjernebold i skoven ved Østrup i Fugleværnsfondens reservat på sydsiden af søen og viste mig den. Det var den meget sjældne Håret Stjernebold (Geastrum melanocephalum), som dengang kun var fundet fire steder i Danmark, første gang i 1960. I de følgende fem år frem til 1990 fremviste Uffe ofte stjernebolden til de fremmødte ekskursionsdeltagere. Siden han holdt op i Fugleværnsfonden har man ikke hørt nyt om Håret Stjernebold fra de kanter. Der kommer kun få svampeinteresserede til de to små isolerede kratskove ved Gundsømagle Sø. Den 30. august 2005 besøgte jeg på Fugleværnsfondens foranledning lokaliteten – og genfandt stjernebolden. Mange af de 18 danske arter af slægten Stjernebold lever i muldrige kratskove, og det er da også på den slags lokaliteter, Håret Stjernebold især er fundet. I årene efter 1990 er den blevet fundet yderligere fire steder i Danmark og er altså nu kendt fra 9 lokaliteter i Danmark, især i de mere tørre egne af landet.

Stjerneboldene er mærkelige svampe. De bliver ofte kaldt stjernestøvbolde. De er meget nært beslægtet med støvboldene og støver lige som dem. Men det yderste lag af ”bolden” spalter op i form af en stjerne. Håret Stjernebold har 5-8 arme i stjernen. Armene bøjer rundt og stiller den inderste del af bolden op på stylter. Håret Stjernebold afviger fra alle de andre danske Stjernebold-arter ved, at armene spalter fra på en helt udsædvanlig måde. De tager den yderste hinde omkring den inderste bold med sig, når de river sig løs. Sporerne og de hår, der omgiver dem, sidder så ubeskyttede på både bolden og armene – deraf det danske navn. Arten anbringes ofte i sin egen slægt, Trichaster, på grund af karaktertrækket med de hårede arme og den nøgne sporemasse.

Håret Stjernebold har sikkert levet på stedet i al ubemærkethed i de forløbne tyve år. Stille og fredeligt. Den eneste dramatiske begivenhed på stedet har været elmedøden for få år siden. Nu er unge elmetræer vokset op, og der skulle ikke være noget til at forhindre, at den kan leve videre på lokaliteten. Måske i mindre ubemærkethed nu. 

Information
Håret Stjernebold fra Gundsømagle Sø
Relaterede reservater:
 - Gundsømagle Sø