onsdag 15. juni 2011

Fuglenes Dag ved Gundsømagle Sø

I strålende solskin og ledsaget af ikke mindre end 65 besøgende, afholdt Fugleværnsfondens naturvejleder Iben Hove Sørensen Fuglenes Dag ved Gundsømagle Sø i samarbejde med Ivan Olsen og Alex Schneider fra Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe

af Iben Hove Sørensen

Fremmødet til Fuglenes Dag var stort på den sidste solbeskinnede søndag i maj ved Gundsømagle Sø. Arrangementet var takket være Politiken blevet flot eksponeret, hvilket helt sikkert havde betydning for deltagerantallet, så for en gangs skyld kunne vi godt have ønsket os, at parkeringspladsen ved reservatet var dobbelt så stor og gangbroerne dobbelt så brede.

Turen ad stier og gangbroer langs søens bred resulterede i mange gode oplevelser for alle deltagere, selvom det naturligt nok ikke var alle, der så alt. En tredjedel så skægmejserne i rørskoven; andre mødte en ræveunge på opdagelse; nogle faldt i staver over gøgeurterne på engen… Alle var dog fælles om at beundre gulbugens fantastiske sang fra krattene, hvor den lystigt blandede imitationer med de knirkende pivelyde, der er så karakteristiske for arten.

På gåseengen var der kun ganske få gæs, men til gengæld fløj viber og svaler lystigt rundt over de græssende køer. Vibeungerne gemte sig i det høje græs, da rørhøgen svævede hen over engen, men dukkede frem igen lige så hurtigt som de var forsvundet, da høgen igen var ude af syne. Fra tårnene kunne vi følge med i stæreungernes sidste dage i redekasserne, og rundt omkring i reservatet stødte vi på flere hold tiggende mejseunger samt et par ubehjælpsomme rågeunger, der som de sidste i kolonien kæmpede for at blive luftbårne.

Et enkelt par fjordterner fløj legende rundt langs kanten af søen, og mens vi stod i østtårnet, indfandt de sig begge på pælen lige nedenfor. Gruppen benyttede lejligheden til at sammenligne kikkerter, og der var også anledning til at sammenligne sejlere med svaler, da såvel mursejler som by-, land- og digesvaler dukkede op og drog på insektjagt omkring tårnet.

Ud over ved Gundsømagle Sø blev der også afholdt Fuglenes Dag-arrangementer ved Ravnstrup Sø, Gulstav Mose og Sølsted Mose. 

Information
Fuglenes Dag
Relaterede reservater:
 - Gundsømagle Sø

Relaterede nyheder
 - Fantastiske fugleture i 2011