fredag 17. juni 2011

Ny afgræsning på Hyllekrog betyder køer på stranden

Hegnene er ved at blive fjernet, og 25 angus kreaturer med kalve er blevet sluppet løs på Hyllekrog. De kan nu selv bestemme, hvor de vil søge føden, eller endda om de vil tage en soppetur i Østersøen. Når odden åbner igen 15. juli kan naturvandreren på Hyllekrog møde køerne overalt på odden. Formålet er at forbedre naturplejen og forhindre rævens adgang til Hyllekrog

af Søren Ferdinand Hansen og Marie-Louise Olsen

Hyllekrog er svært tilgængelig med maskiner, og derfor er Fugleværnsfonden meget tilfredse med, at det kan lade sig gøre at få hjælp fra kvæget i forvaltningen af den unikke tange. Formålet med ændringen i afgræsningen er at få kvæget til også at græsse i klitterne, hvor den aggressive plante rynket rose er under kraftig spredning, samt at åbne op i klitvegetationen, så andre urter og insekter kan få bedre livsvilkår.
Ændringerne i plejen er gennemført efter erfaringer, der er opnået i det EU-støttede naturplejeprojekt Balt Coast. Eksperter fra dette projekt har i flere omgange besøgt Hyllekrog, og de har anbefalet at lade kreaturerne afgræsse hele Hyllekrog.

NYT HEGN HOLDER KVÆGET INDE OG RÆVENE UDE
Hvor Hyllekrog odden starter, er der opsat et nyt elektrisk hegn. Formålet med hegnet er dels at sikre at kreaturerne bliver ude på Hyllekrog, dels at forhindre at ræve vandrer ud på odden. Ræven er rigtig dygtig til at finde vadefuglenes reder, som ligger på jorden, og det vil derfor være af meget stor betydning for Hyllekrogs sjældne ynglefugle, hvis ræven kan holdes på afstand. Det er fuglearter som vibe og strandskade, men også de meget sårbare terner, der vil få glæde af et rævefrit Hyllekrog. Den mindre hegning, som dyrene indtil nu har gået i, vil blive fjernet, og Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe har påbegyndt dette arbejde.

15. JULI ÅBNER HYLLEKROG IGEN FOR NATURVANDREREN
Af hensyn til ynglefuglene er Hyllekrog lukket for færdsel i perioden 1. marts til 15. juli. Når Hyllekrog igen byder velkommen, kan naturvandrerens tur blive krydret med et møde med kreaturflokken, som også indeholder en tyr. Dyrene er absolut fredelige, men det anbefales alligevel at holde en vis afstand. Køerne passer på deres kalve, og det er klogt ikke at gå for nær - og især at holde hunde i snor. De 25 kreaturer fylder ikke meget i det storslåede kystlandskab, så der er rigelig plads til både kreaturer og mennesker.
Fugleværnsfonden håber, at besøgende på Hyllekrog fortsat vil nyde den spændende natur og de mange fugle, som man møder her. 

Information
Forstyrrelsesfri zone
Strøm på
Ned med det gamle hegn..
Relaterede reservater:
 - Hyllekrog-Saksfjed

Relaterede nyheder
 - Rynket rose bekæmpes på Hyllekrog
 - Rekord-mange sjældne tudser og fugle på Fugleværnsfondens store lollandske reservat