torsdag 13. oktober 2011

Gundsømagle Sø er en nationalpark værdig

Kommunerne Roskilde og Lejre har i flere år barslet med ideen om en lokal nationalpark. I den afsluttende fase af forslagsudformningen har Fugleværnsfonden indsendt en interessetilkendegivelse til styregruppen med en opfordring til at lade den foreslåede nationalpark omfatte Gundsømagle Sø

af Iben Hove Sørensen

I løbet af de seneste 5-6 år har Roskilde og Lejre kommuner samt et større netværk af interessenter arbejdet for udpegelsen af en lokal nationalpark, idet de ønsker at beskytte, udvikle og formidle områdets landskaber, natur og kulturværdier. De landskabelige og biologiske værdier i de to kommuner har sammen med områdets historiske betydning inspireret styregruppen til at lave et udførligt forslag til nationalparkens afgrænsning og indhold. Dette forslag var frem til 1. oktober til offentlig debat, og Fugleværnsfonden indsendte i den forbindelse en interessetilkendegivelse med henblik på at få afgrænsningen af nationalparken udvidet til at inkludere reservatet ved Gundsømagle Sø.

Fugleværnsfondens ønsker af flere grunde, at Gundsømagle Sø skal indgå i planerne for den kommende nationalpark. Først og fremmest vil Fugleværnsfonden gerne bakke op om initiativet og ser med glæde frem til samarbejde og erfaringsudveksling med andre naturinteresserede. At være en del af nationalparken vil være med til at øge den lokale forankring, og Fugleværnsfondens lokale, frivillige arbejdsgruppe kan have stor fordel af at indgå i netværk med andre naturinteresserede fora. Der er brugt mange ressourcer på at udvikle og etablere publikumsfaciliteter ved Gundsømagle Sø, og ønsket er naturligvis, at flest mulige besøgende får glæde af disse faciliteter. Som del af nationalparkområdet vil de tilbud, der er i reservatet, blive eksponeret yderligere.

Gundsømagle Sø og dens omgivelser hører naturligt sammen med Roskilde Fjord, som udgør en vigtig del af den foreslåede nationalpark. Hove Å afvander søen ud i fjorden, og de mange andefugle, der fouragerer på fjorden i nattetimerne, flyver til Gundsømagle Sø og raster i dagtimerne. Fugleværnsfonden foreslår derfor, at grænserne udvides til at omfatte Gundsømagle Sø, Hove Å samt de landområder, der ligger mellem åen og de nærmeste veje nord, syd og vest herfor.

Læs hele interessetilkendegivelsen samt supplerende information om nationalparkprojektet - se link i højre side. 

Information