onsdag 30. november 2011

2 nybyggede øer til fuglene i Bøjden Nor

”YES!! FANTASTISK! YIHAAAAAA! F... hvor ser det bare godt ud - en gammel drøm bliver til virkelighed!!! Glæder mig meget til at se klyderne vælte ind til foråret.”

af Helle Hjorth

Reaktionen var ikke til at tage fejl af: Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen blev vildt begejstret, da han på mailen fik de første billeder af to fugleøer, som LIFE Bøjden Nor projektet netop er ved at etablere i det sydfynske fuglereservat.

Projektet går primært ud på at omskabe 25 ha konventionelt dyrket landbrugsjord til overdrev, en efterhånden sjælden naturtype med en høj biodiversitet. I projektet indgår dog også bygning af to fugleøer i noret. Øerne skal bl.a sikre raste- og ynglemuligheder for vadefugle.

Erfaringer fra bl.a. bygning af fugleøer i Nørreballe Nor på Langeland er taget med ind i overvejelserne under konstruktion af øerne. F.eks. bruges der moræneler fremfor muldjord for at minimere næring, der giver uønsket opvækst af høje urter. Mod havet udlægges en stenbræmme for at forhindre erosion fra bølger, og et stenrev med lidt større sten anlægges fra toppen af øerne og ud under vandfladen.

Fugleværnsfonden forventer at rastefugle vil indtage øerne, så snart entreprenørmaskinerne er færdige med arbejdet, så der bliver masser at se på i Bøjden Nor i vinter. Yihaaaaaaaa!

 

Information
Ny ø i landskabet
Rævefrit område
Designet til vind og vejr
Tegning af en fugleø
Relaterede reservater:
 - Bøjden Nor

Relaterede nyheder
 - Naturmøde i Bøjden Nor
 - Natur og fugle i Bøjden Nor får millioner fra EU

Relaterede links
 - Læs mere om projektet
 - Se film, hvor øen bygges 1
 - Se film, hvor øen bygges 2