mandag 11. juni 2012

Sønderjyske skolebørn trækker i arbejdstøjet

Bredebro Skole hjælper fugle og dyr ved at samle skrald på Rømø

af Helle Hjorth/Allan Gudio Nielsen

Lige i på nippet til ynglefuglesæsonen havde Fugleværnsfonden besøg af 65 friske og positive skolebørn fra Bredebro Skoles 4.- og 5. klasser.

Børnene kom ikke for at se på fugle, men for at samle affald på fondens 35 hektar store strandeng, Stormengene, som overskylles af havet - og dermed mængder af affald – hver vinter.

Affald som metaldåser, fiskesnører og glasskår kan skade såvel fugle og fugleunger såvel som de køer og heste, der afgræsser strandengen hver sommer.

Arrangementet var en del af skolens engagement i Friluftsrådets kampagne ”Grønt Flag – Grøn Skole”, og Fugleværnsfonden takker alle skolebørnene for en fremragende indsats. 

Information
Kølig morgen i april
Ud i rækkerne
jippiee..
De sønderjyske vidder
Ingen pant
Pyyyyyh
Komavens mareridt
Eller føllets mareridt
Fuglene smider fjer
Også lærerne
De mest mærkelige ting, man finder
Et makabert fund
Åååååårh, jeg er træt
Dyriske fund
Pressen på pletten
Slurp!
Skrallan fortæller
Fuglenes føde
Så er vi HELT stille
Skelettet kom med hjem
Relaterede reservater:
 - Stormengene