onsdag 25. juli 2012

Fantastisk høsletsæson

Høslet er populært hos de frivillige i Fugleværnsfonden, og diversiteten stiger på høslet-engene

af Marie-Louise Olsen

Igen i år er det lykkedes at tage høslet ved både Gundsømagle Sø, Ravnstrup Sø og i Vaserne. De frivillige arbejdsgrupper går på med stor entusiasme, og høslettet er blevet en del af de faste opgaver, der udføres i de tre reservater.

Høet bliver slået med leer, tørret, revet sammen og hængt i hæs. Ved Gundsømagle Sø og Ravnstrup Sø er det de lokale landmænd, der aftager høet til deres kvæg.

Diversiteten i den flora, der findes på de tre høslet-enge er stigende til stor gavn for insekterne, og dermed de fugle, der lever af insekter.

Til høslettet har der igen i år været gode hjælpere udefra, f.eks. hjalp naboer, som er organiseret i Vasernes Græsningslaug. Det er en stor fornøjelse at se både børn og voksne svinge leerne i Fugleværnsfondens reservater. 

Information
Så er det lige før det sker..
Stig harrer
De kan også i Vaserne!
Færdigt hæs!
Trætte, men glade høstfolk
Relaterede reservater:
 - Gundsømagle Sø
 - Ravnstrup Sø
 - Vaserne