søndag 17. marts 2013

Nyt fuglereservat – lige til grænsen

”Vi køber ikke jord i udlandet, men vi går lige til grænsen” sagde Fugleværnsfondens formand Martin Iversen under indvielsen af Bremsbøl Sø, fondens 21. reservat. Og den splinternye sø ligger i Tøndermarsken, lige op og ned af den dansk-tyske grænse.

af Helle Hjorth

Et par utålmodige viber flaksede rundt over den dybfrosne sø, og de omkring 80 fremmødte, et skønt sammenrend af danske og tyske naboer, naturglade tøndringer og sønderjyske ornitologer forsøgte at holde varmen ved at klumpe sig sammen på det nye ådige.

Indvielsen af fugleværnsfondens 21. reservat, Bremsbøl Sø syd for Tønder foregik i en strid og iskold vind. Men på diget ved Sønderå var stemningen varm, og der blev klasket med luffer og vanter, da Tønders borgmester Laurids Rudebeck klippede den røde snor til det nye fuglereservat.

Og egentlig er det ikke et fuglereservat, men et dansk/tysk klimaprojekt, hvor man for at skabe mere plads til fremtidens større mængder af nedbør,leder vand fra Vidåsystemet, der afvander store dele af grænselandet, ind på tidligere dyrkede marker.
Og disse marker er nu blevet til Bremsbøl Sø med omliggende våde enge. Fugleværnsfonden har så efterfølgende købt de 16 ha, ved hjælp af DOF-Travel midler.

Som et ornitologisk fingeraftryk har fuglene fået et par yngleøer i projektet, og fuglene er der store forventninger til. Og til en vis anden fugl også – ”en stor, hvid fugl, der lever lige umiddelbart på den anden side af grænsen” sagde Laurids Rudebeck og rettede blikket mod syd – ”Vi er klar med storkerederne, så nu kan de bare komme…”


Læs formand Martin Iversens tale på Bremsbøl reservat-siden - link til højre.

 

Information
Forbilledligt samarbejde over grænser
Marsklandet
Bidende kulde
Glad borgmester
Hanne holder skansen
Endelig noget i luften
In your dreams..
Relaterede reservater:
 - Bremsbøl Sø

Relaterede links
 - Digeposten på ådiget
 - Jyske Vestkysten var på pletten!
 - Natur-Eldorado auf Deutsch