mandag 15. august 2005

Naturpleje skal redde sjældne blomster og hjælpe tranen til Søgaard Mose

Fugleværnsfondens reservat Søgaard Mose syd for Åbenrå huser ud over et rigt fugleliv et væld af sjældne planter, padder og krybdyr. Fugleværnsfonden udfører i den kommende periode naturpleje for at hjælpe mosens flora og fauna yderligere

af Søren Ferdinand Hansen

I dette efterår Formålet foretager Fugleværnsfonden rydning af 3 større birkekrat, der har bredt sig ud i mosen. Det er Hedeselskabet som skal udføre rydningen, der gerne skulle give mere lys til de sjældne planter i mosen. Det er altid vanskeligt at rydde træer på en så våd lokalitet som Søgaard Mose, og den seneste tids megen nedbør har bestemt ikke gjort opgaven nemmere.

På en tur rundt i Søgaard Mose i sidste uge viste Fugleværnsfondens lokale tilsynsførende, Egon Iversen, et væld af sjældne og særprægede planter frem. Alle tre danske arter af lyng kunne f.eks. ses i stort tal. Klokkelyng og Hedelyng er kendt af de fleste, men ikke så mange kender Rosmarinlyngen, som findes i store mængder i Søgaard Mose.

Derudover fandt Egon Iversen mange eksemplarer af den kødædende plante Rundbladet Soldug og den meget sjældne plante Hvid Næbfrø sås i en meget stor bestand. Den dækkede et areal på størrelse med en fodboldbane.

Ud over at gavne mosens særprægede flora, så håber Fugleværnsfonden også at Fuglelivet vil have glæde af naturplejen. Tranen som er sjælden i Danmark vil være kronen på værket. Tranen er på fremmarch i Danmark, og der er kun få kilometer til nærmeste ynglepar. Egon Iversen kunne bevise, at mosen er fyldt med tranebær, så det er måske ikke helt umuligt! 

Information
Søgård Mose
Relaterede reservater:
 - Søgård Mose