tirsdag 25. juni 2013

Giv naturen en hånd i Vaserne

Søndag den 30. juni inviteres alle ud i naturen til leslåning. Hele familien kan være med, og der bydes på frokost i høet efter endt arbejde.

Danmarks Naturfredningsforening, Fugleværnsfonden og Vasernes Græsningslaug inviterer alle interesserede med til en aktiv dag i naturen. Ved at slå engen, gives der plads til en mere artsrig vegetation. Når vi skaber lys og luft, vælter de sjældne blomster bogstaveligt talt op af jorden. Samtidig giver det os en masse gode oplevelser. Det bliver en dejlig dag i naturen, og vi sørger for redskaber og frokost til alle deltagere.

Børnevenligt arrangement
Hvis børnene skulle blive trætte af arbejdet, arrangerer Fugleværnsfonden også Bioblitz samme dag. Her gælder det om at finde ud af hvilke dyr og planter, der lever i Vaserne, og alle kan bidrage. Der er derfor gode muligheder for at få en spændende dag for hele familien, hvor man kan kombinere leslåning med krible-krable-jagt og samtidig lære en masse om naturen. Der er også får, lam og kalve på engene. Måske tør du fodre et lam med hånden?

De blomstrende enge forsvinder
Vaserne består af en blanding af ellesumpe, gamle tørvegrave, pilekrat, enge og gammel skov. Alt dette giver gode vilkår for et rigt dyre- og planteliv. Men hvis fuglene og planterne, der er tilknyttet de åbne enge, skal bevares, er der brug for at give naturen en hånd med le og hørive.
- Vi har brug for alle frivillige hænder, der vil være med til at gøre en indsats for naturen, og det er faktisk et meget hyggeligt arbejde for både små og store børn. Det eneste man skal have med sig er lyst til at give naturen en hånd samt gummistøvler. Man behøver ikke at have slået med le før, da den erfarne leslåer Niels ”Åmand” Johansson fra Bakkebjerg Naturpleje kommer og lærer os kunsten, Siger Carina.

FAKTA om naturpleje i Vaserne
Engene er i dag en særlig værdifuld naturtype, der trues af manglende pleje. Det betyder, at engene er under hastig tilgroning, og der skal gøres en indsats nu, for at redde disse sjældne naturoaser. Før i tiden blev engene plejet gennem høslæt og afgræsning, men det er ikke længere rentabelt. Du kan sammen med din familie få en sjov og lærerig dag i naturen, hvor du med le og hørive kan være med til at pleje Vaserne og sikre naturen for fremtiden.

Program for dagen:
• Velkomst kl. 10.00
• Introduktion til opgaven
• Nye og uøvede deltagere hjælpes i gang
• Frokost i det fri kl. 13.30

Vi sørger for frokost og drikkevarer

Der vil blive budt på sandwich eller lignende som afslutning samt drikkevarer. Medbring gerne kaffe.

Tid og mødested:
Søndag den 30. juni 2013 kl. 10.00.
Mødested: Fugleværnsfondens pavillon i Vaserne.
Nærmeste parkering er for enden af Fyrrebakken.
Tilmelding er ikke nødvendig. Dagen er gratis, og alle er velkomne. Børn i alle aldre kan deltage. Husk gummistøvler. Der er redskaber til alle.

Yderligere oplysninger:
Carina Pilgaard, Fugleværnsfonden
Mobil: 4221 4090
E-mail: carina.pilgaard@dof.dk 

Information