tirsdag 9. juli 2013

Fugleværnsfondens første Bioblitz en succes

Til Bioblitzen i Vaserne blev der fundet over 700 arter i løbet af 24 timer.

af Allan Gudio Nielsen

Søndag den 30. juni blev der afholdt 24 timers biodiversitets Le Mans i Vaserne. Eller med andre ord: en Bioblitz.

På en BioBlitz undersøges et områdes flora og fauna af dygtige fagfolk og nysgerrige besøgende. I løbet af søndagen blev der fundet over 700 arter, hvoraf flere var helt nye for Vaserne og meget sjældne i Danmark. Den samlede artsliste for Vaserne er nu på mere end 1000 dyr og planter. Vaserne er nu den lokalitet i Danmark, hvor der på hjemmesiden www.fugleognatur.dk er registreret flest dyr og planter.

Næste Bioblitz er på Hyllekrog. Datoen er lørdag den 17. august, og alle er velkomne! Det bliver spændende at se, hvor mange arter Hyllekrog kan byde på...
 

Information
Vandkalvefund
Henriks vandsalamander
Linda og larverne
Mosbestemmelse
En suder
Dagens fund
Løvegul skærmhat
Lys skivevandkalv
Bestemmelse af edderkop
Natsværmertid
Tæt på midnat