tirsdag 10. september 2013

Skidesprællere og fiskeørne på Naturens Dag

65 børn og voksne var til indvielse af Naturbasen ved Ravnstrup Sø på Naturens Dag i søndags.

af Henrik Wejdling

Rigtig mange var mødt op, da Fugleværnsfonden i høj sol afholdt sin årlige høsttur. I år var der tilmed indlagt en bonusoplevelse, nemlig åbning af Næstved Kommunes og Naturstyrelsens Naturbase sammesteds. Efter taler fra byrådets Anette Brix og Fugleværnsfondens Henrik Knuth-Winterfeld, inviterede Fugleværnsfondens arbejdsgruppe på tur langs Ravnstrup Sø med Naturbasens grej: kikkerter til både luft og vand, sommerfuglenet, ketsjere, bakker og spande samt små glas til at samle dyr i.

Der blev fanget både grønåret og lille kålsommerfugl, en blåfugl, et flot lille møl og nogle stankelben og svirrefluer, ligesom det lykkes nogen at få en kæmpe guldsmed i nettet.
Og de blomsterinteresserede kunne imens nyde blomstrende kattehale, kællingetand, trevlekrone, mjødurt, skovangelik og hyldebladet baldrian samt den lidt mere sjældne vingede perikon.

Efter engen kom turen til vandet, hvor ketsjere og bakker kom i sving, og hvor nogle børn hurtigt døbte småkrybet som ’skidesprællere’; også kendt som blandt andet vandbænkebidder og ferskvandstangloppe og meget mere.

Fugle skortede det heller ikke på. Luften var tyk af svaler, som sammen med årets sidste mursejlere vinkede farvel på deres færd mod Afrika. Og i dagens løb viste sig også et pænt antal rovfugle; blandt andet den lokale musvåge og rørhøg, et par hvepsevåger fra naboskoven, men også trækgæster som fiskeørn og spurvehøge. Og mod slutningen af arrangementet gæstedes bålhytten og luftrummet over den sågar af yderligere sjældenheder som lærkefalk og duehøg.

Dagen sluttede med urtethe og cowboykaffe i bålhytten og snobrød, som bagtes over bålhyttens bålsted.

Naturbasen ved Ravnstrup Sø er den første der etableres i samarbejde med Fugleværnsfonden, og både byrådets Anette Brix og Fugleværnsfondens Henrik Knuth-Winterfeldt udtrykte store forhåbninger til de synergieffekter, som dette fællesprojekt forhåbentligt vil kunne kaste af sig. Og allerede fra dag ét tyder det på, at der er noget om snakken.

Ønsker du at benytte Naturbasen kan den bookes - kvit og frit. Se linket ude i højre spalte. 

Information
Relaterede reservater:
 - Ravnstrup Sø

Relaterede links
 - Sådan bookes Naturbasen