onsdag 30. oktober 2013

Storm over reservaterne

Stormen, der ramte Danmark i mandags, lagde også vejen forbi Fugleværnsfondens reservater.

af Hanne Havemose

Mandag den 28. oktober nedlagde stormen også træer i Fugleværnsfondens reservater. Blandt andet i Nivå Bugt Strandenge i Nordsjælland, hvor flere store havtorn og slåen blev flået op med roden og væltede ned over stien ud til fugletårnet på Tangen.

Også ved Stubbe Sø på det sydlige Djursland er en del træer bukket under de heftige vindstød.

Heldigvis har de frivillige arbejdsgrupper allerede indberettet skaderne til Fugleværnsfonden og tilbudt at give en hånd med rydningen i det omfang det kan lade sig gøre.
 

Information
Havtorn revet op med rod
Slåen ind over stien til Tangen
Endnu mere slåen