fredag 14. marts 2014

Tagrør til Årstiderne

Naturpleje og produktion af økologisk kompost kombineres nu i Fugleværnsfondens reservat Nivå Bugt Strandenge.

af Marie-Louise Olsen

Årstiderne A/S, Fredensborg Kommune og Fugleværnsfonden har indgået et samarbejde der kombinerer pleje af sårbare naturtyper med produktion af kompost til økologiske marker.

Samarbejdet er opstået på baggrund af Årstidernes (Krogerup Avlsgård) innovative forsøg med at producere kompost til brug på deres økologiske marker. I denne forbindelse har Årstiderne brug for organisk materiale der er egnet til kompostering for at opnå den rigtige struktur og næringsstofsammensætning i komposten.

Fugleværnsfonden har igennem tre år slået og fjernet 1,3 hektar rørskov i Nivå Bugt som ligger små 8 km fra Krogerup Avlsgård. Driftsleder Henrik Helweg-Larsen fra Årstiderne vil fra 2014 gerne forsøge med at blande tagrør i komposten, og det er derfor nærtliggende at transportere de afslåede tagrør til Krogerup Avlsgård. Fugleværnsfonden benytter firmaet Entreprenør og Anlæg ved Dan Jørgensen som har specielle bæltemaskiner der kan udføre slåningen skånsomt på den våde bund.

Fugleværnsfondens 21 reservater herunder Nivå Bugt er økologisk autoriseret, det gør det meget nemt at være leverandør af plantemateriale til Årstiderne, da Årstiderne som de fleste er bekendt med, alene dyrker økologiske produkter.

Årsagen til at Fugleværnsfonden slår tagrør på de valgte 1,3 hektar i Nivå Bugt er, at der i den vedtagne plejeplan for området står, at formålet med plejen i området er, at omdanne dele af rørskoven til lysåben strandeng til fordel for især rødben, vibe og skeand. Leverancen af de afslåede tagrør til Årstidernes projekt er bare en ekstra dimension der fuldender den organiske cyklus. 

Information