fredag 25. april 2014

Tuborgs Grønne Fond donerer til naturplejen

Sæsonen for at slå hø er snart over os, og det er derfor med stor tak vi modtager 15.000 kr. fra Tuborgs Grønne Fond til til indkøb af leer og høriver.

af Hanne Havemose

Donationen falder på det helt rigtige tidspunkt og sted, da Fugleværnsfonden indtil nu, har måttet køre leer og høriver rundt mellem flere af vore reservater, for at sikre redskaber til alle. Høslet er en vigtig og populær aktivitet blandt de lokale, frivillige arbejdsgrupper i de af fondens reservater, der har gavn af denne form for naturpleje.

I Fugleværnsfonden benytter vi både afgræsning og høslet afhængig af naturtypen i reservaterne. På de fleste af fondens arealer er der allerede afgræsning, og på udvalgte enge foretages også høslet, som eksempelvis ved Gundsømagle Sø, Ravnstrup Sø og i Vaserne. Formålet er at rydde for græs og høje dominerende urter, så truede engplanter kan få bedre kår til at trives. Hermed skabes en større diversitet til gavn for både insekter og fugle.

Derfor tak til Tuborgs Grønne Fond for et bidrag til fuglene, naturen og de frivilliges indsats. 

Information