mandag 16. juni 2014

Fugleværnsfonden vel repræsenteret i ny bog

Det er en sand fornøjelse at dykke ned i den nye udgave af Fuglelokaliteter i Danmark, hvor mange af Fugleværnsfondens reservater også er beskrevet.

af Hanne Havemose

Agerø, Bøvling Klit, Sølsted Mose, Nyord Enge, Sølsted Mose, Nørreballe Nor, Bøjden Nor, Tryggelev Nor, Nivå Bugt Strandenge, Gundsømagle Sø, Vaserne, Nakskov Indrefjord, Hyllekrog - alle er de udførligt beskrevet af Leif Schack-Nielsen i den nye smukke naturguide, der inviterer både nye og gamle fuglekiggere til spændende fugleoplevelser i det ganske land.

Ialt indeholder bogen 187 gode steder at kigge på fugle, og den er dejlig nem at gå til. Adgangsforholdene til fuglelokaliteterne er nøje beskrevet ligesåvel som den årstid, det er bedst at besøge de forskellige steder på.

Der er en dejlig overskuelig vejledning i, hvordan man kører til lokaliteterne, hvor man parkerer, hvor man skal gå hen, og hvor der er gode udsigtspunkter og fugletårne. Alle lokaliteter er forsynet med gode kort samt ikke mindst GPS-koordinater på alle parkeringspladser, hvilket ikke var med i den ældre udgave. Eneste men, er bogens størrelse. Den er for stor til at tage under armen, men må nok blive på bilen, mens man er ude med kikkerten.

Bogens tyngde opvejes dog helt klart af bogens indhold, som giver læseren lyst til straks at drage ud.

Og Fugleværnsfonden ser frem til mange flere nye gæster ude i vore reservater; fuglene er klar til at tage imod. 

Information