tirsdag 1. juli 2014

Veloverstået høslæt 2014

Truede engplanter fik lys og luft, da der endnu engang blev afholdt høslætsaften på Fugleværnsfondens enge ved Ravnstrup og Gundsømagle Sø.

af Hanne Havemose

I mere end ti år har flere af Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper plejet værdifulde enge i fondens reservater med årlige høslæt. Her svinges leerne under livlig snak med tid til velfortjente drikkepauser og fuglekiggeri undervejs.

Juni måned er et godt tidspunkt for et tidligt høslæt, som kan fjerne nogle af de ugunstige arter, som sætter frø tidligt. Der ryddes for græs og høje dominerende urter, så truede engplanter kan få bedre kår til at trives, hvormed der skabes en større diversitet til gavn for både insekter og fugle.

En anden stor fordel ved høslæt med le er, at man helt undgår den massive støjforurening, som når lignende opgaver udføres med fx buskrydder. Derudover er der tid til at registrere særlige planter eller skåne mindre områder af hensyn til sommerfugle eller frøsætning. Og i år, var der høriver og leer nok til alle, takket være en donation fra Tuborgs Grønne Fond.

Efter høslættet efterlades høet til tørring på engen inden det hænges op i den næstfølgende weekend. Herved er der mulighed for, at frø fra blomsterne kan blive kastet og derved spire i fremtiden på engen.

Høslæt med le er en perfekt pleje af engene ved Ravnstrup og Gundsømagle Sø. Plantelisten er lang og omfatter de sjældne planter krognæb star, butblomstret siv, blågrå siv, vinget perikon og sump kællingetand. Derudover kan man finde arter som trævlekrone, hyldebladet baldrian og vandmynte på engene. Tilsammen udgør de en fantastisk engflora med gule, lilla og røde farver og masser af dufte fra mynte.

Udover engene ved Ravnstrup Sø og Gundsømagle Sø er der også udført lignende høslæts arrangementer ved Fugleværnsfondens reservat i Vaserne.

Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med at pleje Fugleværnsfondens enge med fx høslæt, så er du velkommen til at sende en mail til fvf@dof.dk. 

Information