fredag 7. november 2014

Dyrene hentes hjem for vinteren

November måned er over os, og de græssende dyr er i de fleste af Fugleværnsfondens reservater på vej hjem i stalden.

af Marie-Louise Olsen

I Vaserne på Nordsjælland hentede Ole, som er kvægholder, sine kvæg i denne uge. Fårene kom hjem for et par uger siden, og gederne hentes også snart. I Vaserne kan man i den grad tale om flerartsgræsning, da der for første gang i år har været både kvæg (galloway), geder (boergeder) og får i folden. Gederne er i år hentet til området, for især at æde de mange vedplanter, som skyder op alle steder.

Målet med afgræsningen er at opretholde og udvikle de lysåbne naturtyper så som enge og overdrev. I Vaserne er de græssende dyr også meget vigtige for bekæmpelsen af den invasive kæmpe bjørneklo og canadisk gyldenris.

Da Ole hentede sine kvæg, kom flere af naboerne til Vaserne forbi til en lille snak, og for at meddele at de ville savne de græssende dyr, og at de allerede så frem til at dyrene kommer tilbage i maj 2015. Fugleværnsfonden glæder sig meget over, at naboer til reservaterne og besøgende i den grad tager dyrene og naturområdet ved Vaserne til sig.

Se også en lille film herom på Fugleværnsfondens Facebookprofil - ved at trykke på linket ude til højre. 

Information
Relaterede reservater:
 - Vaserne

Relaterede links
 - Fugleværnsfonden på Facebook