torsdag 15. januar 2015

Våd stormstatus over reservaterne

Egon og Dagmar besøgte også flere af Fugleværnsfondens reservater i weekenden.

af Marie-Louise Olsen og Hanne Havemose

Også Fugleværnsfonden haft besøg af de to heftige storme, som hærgede landet her i januar. Både Dagmar og Egon valgte at lægge deres vej forbi fondens reservater, og deres efterladenskaber er ikke til at overse: vand, vand og atter vand.

De endelige resultater er endnu ikke opgjort, men hvor der sidste år var mange materielle ødelæggelser af hegn, låger og bænke samt oprivning af træer og andre plantevækster, så har stormene i år primært bragt enorme vandmængder med sig. Det er endnu ikke til at sige, hvorvidt det har haft ødelæggende karakter for de enkelte reservater. Normalt elsker fugle (og fuglefolket) jo vandrige naturområder, men det skal nu vurderes, hvor omfattende de store mængder af vand får på de mange græsnings- og publikumsfaciliteter.

Især Bremsbøl Sø med tilhørende åsystem er i den grad oversvømmet, og de tilstødende engarealer er alle under vand. Bremsbøl Sø er dog også skabt som led i et klimatilpasningsprojekt for at forhindre oversvømmelse af bl.a. Tønder by, så man må nu konstatere, at Bremsbøl-reservatet virker. Konsekvensen bliver dog, at især græsningsfaciliteter som fangfold, hegn og vandkar skal gås efter i sømmene for at udbedre eventuelle skader inden græsningssæsonen. 

Information
Relaterede reservater:
 - Bremsbøl Sø
 - Gundsømagle Sø

Relaterede links
 - Tidligere storme i Fugleværnsfondens reservater