tirsdag 20. januar 2015

Skævnæbbet fugl med skør lyd

Lyt med i Natursyn når Fugleværnsfondens naturvejleder fortæller om hvidvinget korsnæb og 7 andre nye fuglearter i Danmark.

af Hanne Havemose

If. Naturvejleder Allan Gudio Nielsen lyder hvidvinget korsnæb (Loxia Leucoptera) lidt i retning af et stykke legetøj, når den trutter. Det er også den mindste fugl af de otte nye arter, som siden 1996 er observeret som ynglende i Danmark.

Dette resultat fremgår af første sæson i Atlas III, som er Dansk Ornitologisk Forenings hidtil største og mest gennemgribende undersøgelse af Danmarks aktuelle fuglefauna, der løber fra 2014 - 2017.

Over tusinde ornitologer har fra det tidlige forår i 2014 været i felten med kikkert og notesbog på såkaldte ’timetælleture’ for at finde og notere ynglefugle overalt i landet. Indtil videre er der fundet otte nye tilflyttere siden 1996: biæder, hvidvinget korsnæb, kongeørn, nilgås, rovterne, rødhovedet and, sølvhejre og vandrefalk.

Hør naturvejlederens beretning om de mange spændende nye fuglearter ved at klikke på linket ude i højre spalte.
 

Information