fredag 24. april 2015

Ny direktør i Fugleværnsfonden

Den 1. maj tiltræder Kristian Dammand Nielsen som Fugleværnsfondens nye direktør. Han afløser Elise Frydensberg, som går på pension efter 23 år.

af Hanne Havemose

Kristian Dammand Nielsen kommer fra en stilling som afdelingschef gennem godt 7 år i Force Technology (Anvendt Miljøvurdering), har tidligere beskæftiget sig med fugleforvaltning og glæder sig nu til at vende tilbage til at arbejdet for fuglenes beskyttelse.

Han er 46 år og uddannet cand. scient. i biologi med speciale i økologi, naturforvaltning og terrestisk miljøbeskyttelse fra Københavns Universitet 1996. Hans biologistudier omfatter betydelige fuglestudier også.

Efter endt uddannelse har Kristian uddannet sig til diplomleder og projektleder. Hans erhvervskarriere omfatter bl.a. projektundersøgelser ved Danmarks Miljøundersøgelser (specifikt fugleundersøgelser), projektleder i Miljømærkning Danmark (herunder Nordisk Miljømærkning) og en karriere i Force Technology. Gennem sine forskellige opgaver har han også tilegnet sig betydelig international erfaring.

På fuglefronten har han bl.a. beskæftiget sig med opsætning af redekasser til hvinand, foretaget optællinger på Tipperne og i det vestjyske samt stået for og gennemført de banebrydende undersøgelser af vadefuglenes ynglesucces i Margrethekog i Tøndermarsken.

Fakta om Fugleværnsfondens nye direktør:

- Kommer fra en stilling som afdelingsleder i FORCE Technology, Anvendt Miljøvurdering
- Har været sekretariatsleder i en interesseorganisation med fokus på projektarbejde og fundraising
- Har bred og dokumenteret ledererfaring
- Har erfaring fra NGO med miljømæssige problemstillinger og politisk miljøarbejde
- Er uddannet biolog med speciale i optimal forvaltning af fuglebeskyttelsesområder
- Samlevende, to børn 

Information
Kristian Dammand Nielsen