mandag 22. juni 2015

Stor fremkomst af mos-gøgeurt i Sølsted Mose

I disse dage er mos-gøgeurten på sit højeste, både hvad angår blomstring og antal, i Fugleværnsfondens sønderjyske reservat.

af Hanne Havemose

Fugleværnsfondens reservat Sølsted Mose rummer store naturværdier. Blandt andet ynglende traner, den sjældne fisk dyndsmerlingen samt mange sjældne plantearter, som eksempelvis den supersjældne sortstænglet sumpmos.

I disse dage blomstrer mos-gøgeurten. En frivillig fra Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe, tæller jævnligt botanikken i mosen, og her i juni har han gjort et glædeligt fund: bestanden af mosgøgeurt er i år på sit højeste i forhold til hans tællinger de forrige år.

Mosgøgeurten tilhører orkidé-familien og er meget sjælden i Danmark. Den er kun kendt fra Læsø og fra et par lokaliteter i Sønderjylland, heriblandt også Sølsted Mose. Fremgangen af mos-gøgeurt på denne lokalitet er blot med til at understrege vigtigheden i at værne om dette særegne naturområde, hvilket er præcis hvad Fugleværnsfonden arbejder på sammen med Tønder Kommune og EU LIFE.

Vil man ud og nyde den smukke mosgøgeurt, gør Fugleværnsfonden opmærksom på, at alle vilde orkidéer er fredede, og beder besøgende om ikke at tage den med hjem, men at træde varsomt og nyde den der, hvor den er, dog ikke udenfor veje og stier. God fornøjelse! 

Information
Optalt mos-gøgeurt i Sølsted Mose
Relaterede reservater:
 - Sølsted Mose