mandag 29. juni 2015

En frivillig håndsrækning til naturen

Igen i år har Fugleværnsfondens frivillige svunget med leen på udvalgte enge og rigkær i fondens reservater.

af Hanne Havemose

Trods det noget våde vejr for årstiden, har solen heldigvis skinnet i netop de timer, høet skulle slettes. Selv ved Ravnstrup Sø på Sydsjælland, hvor det ellers havde regnet hele dagen. Her var der bestilt godt vejr til høslættet om aftenen. Og det blev opfyldt.

Høslæt er en fast og meget værdifuld del af de frivillige arbejdsgruppers naturplejeprogram i Vaserne, Gundsømagle Sø og Ravnstrup Sø. Høslættene her er med til at skabe gode fourageringslokaliteter for fuglene samtidig med at enge og rigkær reddes fra tilgroning, så der gives plads for en mere artsrig og sjælden botanik. Enge og rigkær er særlige værdifulde åbne naturtyper, som Fugleværnsfonden værner om. Hvis de dyr og planter, der er knyttet hertil, skal bevares, er der i høj grad brug for indsatser som denne, til at redde disse sjældne naturoaser.

Stort tak igen i år til de mange frivillige som engagerer sig i denne vigtige form for naturpleje.

 

Information
Høslæt-engen i Vaserne
Høet rives sammen til hæs
Gæve høslættere fra Vaserne
En høslætcollage fra Gundsømagle Sø
Relaterede reservater:
 - Gundsømagle Sø
 - Ravnstrup Sø
 - Vaserne