fredag 28. august 2015

Succesfuld BioBlitz i Gulstav Mose

Er den ikke smuk? Endnu engang blev der fundet 'guld' på Fugleværnsfondens BioBlitz. Denne gang i Gulstav Mose på Sydlangeland.

af Allan Gudio Nielsen og Hanne Havemose

Fugleværnsfonden har afholdt bioblitz i flere af fondens reservater, og sidste weekend stod Gulstav Mose på Sydlangeland for tur. Her mødte naturinteresserede talstærkt op for at hjælpe til med at undersøge reservatets flora og fauna henover et døgns tid.

Efter bioblitzen er der registreret næsten 600 arter, hvoraf cirka 350 er helt nye for området. Alle fund er ikke bestemt endnu, så tallet bliver helt sikkert højere.

Et af de meget spændende fund var sydlig kobbervandnymfe (på billedet), hvor der blev fundet en ynglebestand helt ude på sydspidsen af Langeland. Arten var før bioblitzen kun fundet to gange før. Desuden blev der også registreret flere meget, meget sjældne vandbiller.

Den lange periode med varme sydlige vinde havde også sendt flere spændende trækgæster til Langeland. Blandt andet den sjove duehale, som er en sommerfugl, der ligner en kolibri samt den enorme natsværmer snerlesværmer. Også på plantesiden blev der gjort spændende nye fund. Især de store bevoksninger af den sjældne strand-loppeurt vakte glæder. Og meget, meget andet.

Med over tyve dygtige feltfolk - nørder - spredt rundt i Fugleværnsfondens lille naturperle på Sydlangeland og Naturstyrelsens tilstødende gærdselskove og overdrev, er det klart at der bliver fundet “guld” på sådan en dag. Prikken over i’et var et smukt hvepsevågetræk der gik lavt over deltagerne i det smukkeste sensommervejr samt de mange nysgerrige besøgende, som også fik nye oplevelser med hjem.

Vil du gerne opleve en BioBlitz?
Så kan du på mandag høre P1 Natursyns udsendelse ’Flabede græshopper og vilde vandnymfer’ om netop bioblitzen i Gulstav Mose på Sydlangeland.

Eller du kan deltage i næste blitz: søndag den 13. september i Fugleværnsfondens reservat Stormengene på Rømø.

Vel mødt i æteren og i naturen! 

Information
Sydlig kobbervandnymfe
Naturnørderne på arbejde
Mogens Holmen og Dorte Dalgaard (Natursyn)
Relaterede reservater:
 - Gulstav Mose

Relaterede links
 - Oplev BioBlitzen med P1 Natursyn