fredag 13. november 2015

Nye fugleøer tiltrækker store antal bramgæs

I Saksfjed Inddæmming på Sydlolland nyder mange bramgæs netop nu de nyetablerede fugleøer.

I begyndelsen af oktober blev to yngleøer etableret i en lavvandet sø i Saksfjed Inddæmning på Sydlolland. Nu tiltrækker vådområdet og de nye fugleøer store antal bramgæs. Op til 1500-1800 individer er blevet observeret rastende på en enkelt formiddag i november. Til foråret håber vi, at især eng- og vadefuglene vil indtage øerne.
Øerne har en størrelse på hver 200 kvadratmeter og vil ved højeste vandstand ligge omkring 20 centimeter over vandskorpen. På nuværende tidspunkt er vandstanden stadig ikke på sit højeste, og derfor rager øerne fortsat et godt stykke op over vandoverfladen. 

Information
Relaterede reservater:
 - Hyllekrog-Saksfjed