søndag 17. januar 2016

50 år som natur- og fugleforkæmper

Efter 50 år med forvaltning og pleje af et stigende antal naturreservater, oplever Fugleværnsfonden en øget interesse for fugle og naturbeskyttelse.

PRESSEMEDDELELSE

Fugleværnsfonden kan se tilbage på 50 års succes med at skabe flere og bedre fugle- og naturområder i Danmark. I en tid hvor naturen ikke altid er højest på dagsordenen eller tæt på de endelige beslutninger, hverken nationalt eller globalt, synes interessen for fonden at være støt stigende. Både i forhold til frivillige som ønsker at deltage i naturplejen af reservaterne og i form af donationer og testamentariske gaver.

- Danskerne synes at være blevet mere opmærksomme på, at der også må private kræfter til for at beskytte naturen. Det kan skyldes en opfattelse af at myndighederne har slækket i forhold til naturbeskyttelse både på det statslige og det kommunale område. Ikke kun pga. af skiftende regeringer, men også fordi vi har været igennem en finanskrise, som har medført besparelser på bl.a. den offentlige naturbeskyttelse, siger Fugleværnsfondens direktør Kristian Dammand Nielsen.

Hvad kan Fugleværnsfonden?
I en stadig mere trængt natur sikrer Fugleværnsfonden gode, betydningsfulde områder for de fugle, der har allermest behov, samt en høj grad af generel naturbeskyttelse.
- Nok er vi små spillere i en større sammenhæng, men vi har forstand på forvaltning af naturen til gavn for fugle og den øvrige biodiversitet. Vi kalder os Fugleværnsfonden, men når vi passer godt på fuglene, så passer vi også godt på hele naturen og al den biologiske mangfoldighed. I den sammenhæng synes vores arbejde vigtigere end nogensinde, siger Kristian Dammand Nielsen.

50 års erfaring med naturpleje og forvaltning af fugle- og naturområder har givet Fugleværnsfonden solide kompetencer på feltet og dermed rigtig gode samarbejdsmuligheder.
- Det oplever vi blandt andet som samarbejdspartner ved en lang række projekter, både kommunalt og i EU-regi samt i de tilfælde hvor flere stiftelser og fonde har overladt administrationen af deres naturområder til os, siger Kristian Dammand Nielsen.

Vi kigger på fugle – hvorfor det?
Fugleværnsfonden oplever desuden en stigende interesse for fuglekiggeri og fugle i det hele taget.
- Fuglene er noget af den natur som kommer tættest på os, og hvis levevis er spændende at se på. Vi betragter vores naturformidling, som en vigtig indsats til at skabe fælles forståelse for, at vi skal passe på fuglene og på naturen, og interessen er stor, fortæller fondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen, som kan fortælle om rekordstore besøgstal i det forløbne år.

Fonden ser naturformidling som en meget vigtig del af ’naturplejen’. Hermed har fondens naturområder fået betydning for mange mennesker, som kan opleve fuglelivet på nært hold. Alle reservater er tilgængelige for publikum, og fonden har ansat en naturvejleder, som tilbyder gratis guidede ture året rundt.

Jubilæumsåret byder på to hovedbegivenheder:
En udgivelse af en fotobog om fuglene og naturen i fondens reservater skrevet af en af landets bedste naturjournalister Jan Skriver med essays af Søren Ryge Petersen. Og en storslået kunstudstilling om fuglekunst på Johannes Larsen Museet, bl.a. med Michael Kvium, se mere i linket ude i højre spalte.
Fejring af bogudgivelse og fernisering finder sted den 10. juni på Johannes Larsens museet.

Helt præcist fylder Fugleværnsfonden 50 år den 11. oktober, men afholder arrangementer i løbet af hele 2016. Så hold øje. 2016 bliver et godt fugleår. For fugle, for folk og for fremtiden.





 

Information