fredag 15. april 2016

Tuborgfondet støtter Bioblitz

Fugleværnsfonden er blevet bevilget 30.000 kroner i støtte fra Tuborgfondet til afholdelse af dette års BioBlitz.

af Mathilde Blichfeldt

For fjerde år i træk afholder Fugleværnsfonden sit succesfulde Bioblitz. I år er det reservaterne Nyord Enge og Tryggelev Nor som står for tur. Denne gang med støtte fra Tuborgfondet, som netop har bevilget 30.000 til arrangementerne, der hermed får styrket indsatsen med at registrere naturens mangfoldighed.

Formålet med disse bioblitz er at registrere så mange arter, både dyrarter og plantearter, som muligt i løbet af et døgn. Der deltager en stor del fagfolk, som har særlig interesse i at afdække biodiversiteten herhjemme, samt en masse naturinteresserede. Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen, er tovholder på arrangementet, og han gør opmærksom på, at det ikke kun er tænkt som en fest for eksperter og naturnørder. Erfaringen fra forrige bioblitz viser nemlig, at det er en oplagt måde at formidle biodiversitet og naturens mangfoldighed på - til alle, der er nysgerrige.

Et helt døgns registreringer af arter er dog ikke kun til glæde i et formidlingsøjemed. Det kan være til stor gavn, fordi registreringen kan bruges til at gøre os klogere på, hvordan biodiversiteten kan forbedres. De registrerede arter vil blive offentliggjort på fugleognatur.dk.

Pengene fra Turborgfondet skal gå til det nødvendige udstyr såsom teleskop, lupper og artsbestemmelseslitteratur. Tak for støtten! 

Information