onsdag 27. april 2016

Mindeord om Henrik Knuth-Winterfeldt

Den 13. april døde Henrik Knuth-Winterfeldt, medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse siden 2007.

af Martin Iversen, formand i Fugleværnsfonden

Henrik Knuth-Winterfeldt døde den 13. april efter kort tids sygdom. Han var jurist af uddannelse og havde arbejdet med naturbeskyttelse og planlægning i Miljøministeriet og været kontorchef i Fredningsstyrelsen/ Skov- og Naturstyrelsen. I længere perioder i 1970’erne og 1980’erne var han engageret i DOF bl.a. som medlem af DOF København og DOF’s repræsentantskab.

Henrik blev medlem af Fugleværnsfondens bestyrelse i 2007. Det var først efter hans pension, at han kunne indtræde i Fugleværnsfondens bestyrelse, da hans engagement i Fugleværnsfonden ellers kunne komme i konflikt med hans loyalitet over for ministeriet.

Henrik har i de forløbne år været et skattet og værdifuldt medlem af bestyrelsen, hvor han også var valgt til medlem af fondens forretningsudvalg. Hans faglige baggrund var i særdeleshed vigtig, når bestyrelsen skulle træffe vigtige beslutninger om forvaltning og pleje af fondens reservater.

Derudover var han også med til at fastlægge Fugleværnsfondens flerårige strategi for udviklingen af reservaterne og for fondens politik for fx opkøb af nye reservater, når de økonomiske muligheder var tilstede. En anden vigtig opgave, han også påtog sig, var som bestyrelsesrepræsentant ved adskillige ansættelser af fondens medarbejdere.

Henrik gav med sin ro og sit nærvær, sit overblik og sit indblik en særlig dimension til Fugleværnsfondens virksomhed, som forenede de daglige realiteter med de visionære tanker. Det gav tryghed og respekt.

Såvel medlemmer af bestyrelsen som medarbejderne i sekretariatet vil savne Henriks store arbejdsindsats samt beredvillighed, når hastesager skulle behandles.

Henrik spredte med sit smittende humør en livsglæde, som alle i hans nærhed satte pris på.
Henrik var i et og alt en hædersmand. Æret være hans minde (Henrik Knuth-Winterfeldt
9. september 1941 – 13. april 2016).
 

Information
Henrik Knuth-Winterfeldt yderst til højre
Bestyrelsesmøde i FVF oktober 2015