torsdag 12. maj 2016

Nyt bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden

Leo Bjørnskov, tidligere departementschef for Miljøministeriet, tiltrådte 1. april posten som bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden.

af Mathilde Blichfeldt

Bestyrelsen i Fugleværnsfonden har udpeget Leo Bjørnskov som nyt bestyrelsesmedlem. Leo Bjørnskov er uddannet jurist og har blandt andet haft sit virke i en række ministerier gennem tiden.

- Leo vil, med sin omfattende erfaring om lovgivning og forvaltning af dansk natur, kunne give et særdeles vigtigt bidrag til bestyrelsesarbejdet og være med til at sætte retningen for fonden i de kommende år. Vi vil - naturen og fuglene vil - drage fordel af Leos betydelige viden, indsigt og kvalifikationer ikke bare på lang sigt, men i høj grad også ved konkrete beslutninger og i samarbejdet med vore partnere, udtaler bestyrelsesformand Martin Iversen.

Leo Bjørnskov blev i 1973 ansat som fuldmægtig i Ministeriet for Forureningsbekæmpelse og har efterfølgende blandt andet været direktør i Skov- og Naturstyrelsen og departementschef i Miljøministeriet. Senest har han siddet som departementschef i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Leo Bjørnskov fratrådte stillingen som departementschef i 2005 for at kunne arbejde mere frit med sit interessefelt. Han har i den tid blandt andet været formand for Arbejdsmiljørådet og tilknyttet Galathea 3-ekspeditionen. 

Information