tirsdag 7. juni 2016

Tre nye oplevelser for naturelskeren

Søndag den 12. juni indvies nyt brodække, fugle- og udsigtstårn samt samt nyt skjul i Fugleværnsfondens reservat Vaserne ved Furesøen.

Store indvielsesdag begynder kl. 10 og slutter kl.13.

Indvielsen starter ved Holte Roklub, hvorefter man bevæger sig ad det nye brodæk ved Christians Winthers Sti videre til Vaserne og Olsens Sø, hvor et nyt fugleskjul er placeret i vandkanten. Turen ender ved Vasetårnet, som ligger i rørskoven lidt øst for Birkerød Sejlklub.

Gående og cyklende på Chr. Winthers Sti nordvest for roklubben er nu sikret en både smuk og tørskoet tur langs Furesøen. Et nyt brodække med værn mod vandet er på plads, og med sine 503 meter er det et af Danmarks længste.

- Jeg er glad for resultatet, som gør, at gående og cyklister nu kan færdes trygt i området uden risiko for, at vandet skyller ind over stien, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Baggrunden for arbejdet, der begyndte i sensommeren 2015, er, at de seneste års storme havde ødelagt sti og stibro. Da det gik værst til, var stien lukket to måneder i slutningen af 2014.

Efter indvielse af broen går turen til den store tørvegravssø Olsens Sø med det nye fugleskjul, Vaseskjulet. Fra skjulet kan man studere fuglene på nærmeste hold, uden de opdager det – da glasset i skjulet er ”spionglas”, som gør, at fuglene ikke kan kikke ind!

Frivillige fra Fugleværnsfonden står parat med kikkert og teleskop for at udpege skarver, grågæs og andre vandfugle.

Til sidst går turen til Vasetårnet, områdets nye fugle- og udsigtstårn.

Godt samarbejde bag de nye faciliteter
Vasetårnet og det nye fugleskjul er resultatet af et samarbejde mellem Aage V. Jensens Naturfond, Fugleværnsfonden og Rudersdal Kommune.

Samarbejdet er baseret på en aftale indgået i 2013, hvor Aage V. Jensens Naturfond skulle etablere en række publikumsfaciliteter, som handicaptilgængeligt fugletårn, fugleskjul, undervisningsbro, borde-bænkesæt, informationstavler m.v.

Som led i aftalen har fonden opkøbt hovedparten af Birkerød Rideforenings arealer i Vaserne, som nu ligger i sammenhæng med det areal, Fugleværnsfonden administrerer.

Fugleværnsfonden bidrager i aftalen med naturformidling og – vejledning med udgangspunkt i deres naturrum ved Vasestien, samtidig med at de står for driften af fugleskjulet.

Rudersdal Kommunes andel i aftalen er pleje af naturarealerne, drift og vedligehold af stier og det nye tårn.

- Jeg er overbevist om, at rigtig mange vil få glæde af tårnet, fugleskjulet og de andre publikumsanlæg. Besøget i Vaserne har fået en ny dimension for både naboer, naturelskere, naturnørder og dem, der bare vil gå en tur, siger borgmester Jens Ive.

Det nye tårn er i to etager og har en lang rampe, som gør, at også kørestolsbrugere og folk med gangbesvær at kan opleve udsigten over Furesøen og fuglelivet.

Fakta, brodække på Chr. Winthers Sti
Med 503 m et det af landets længste. En fantastisk bro-konstruktion, som er indpasset med stor respekt for naturen langs Furesøen:

• 230 pæle bærer brodækket – pælene er mellem 12 og 24 m lange, for at nå ned til fast bund
• 3000 m bjælker af sibirisk lærk bærer dækket
• 4000 stk. azobé planker beklæder dækket
• Og så er der til montering af plankerne benyttet over 50.000 skruer (som i øvrigt alle er for boret og skruet i af én mand!)

Fakta, nyt fugle- og udsigtstårn
Det nye fugletårn er lidt over syv meter højt, overdækket og i to etager med et grundareal på 28 kvadratmeter.

Nederste etage er tilgængelig for kørestolsbrugere, barnevogne m.v. via en 48 meter lang rampe, som starter ved Furesøstien ca. 400 meter fra Birkerød Sejlklub.

Gående kommer til 2. etage via en stålvindeltrappe.

Tårnet er funderet på ni stk. 10 m. lange egetræspæle.

Kontaktpersoner:
Rudersdal Kommune:
biolog Stig Englund tlf.:7268 2417/landskabsarkitekt Karsten H. Kristensen tlf.: 7268 2355
Aage V. Jensens Naturfond: biolog Lars Malmborg tlf.: 2166 3667
Fugleværnsfonden: landskabsforvalter Marie-Louise Olsen tlf.: 2624 6711 

Information
Engen hvor indvielsen vil foregå
Formidlingsbroen
Relaterede links
 - Program for indvielse