mandag 13. juni 2016

Totalrådgiver valgt til innovativt observationsskjul

Fugleværnsfonden, Aage V. Jensen Naturfond og Realdania har valgt den totalrådgiver, der skal udvikle en helt ny type observationsskjul.

Skjulet vil skabe unikke næroplevelser af naturen i Danmarks yderområder, der gør, at alle gæster i naturen har mulighed for at komme helt tæt på især fugle, men også andre dyr. Der skal udvikles en prototype på skjulet, som placeres i et af Fugleværnsfondens reservater.

Visionen er, at Det Innovative Observationsskjul danner rammen om ”up front” oplevelser af fuglearter og andre dyr, og at skjulet derigennem kan bidrage til at udvide danskernes forståelse for livet ved blandt andet vådområdet, mosen, søen og vandhullet - vel og mærke uden at forstyrre dyrenes liv.

Til at realisere projektet har de tre fonde nu valgt totalrådgiver Henrik- Innovation ApS med Biotope AS, Holcher Design A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører som underrådgivere.
Holdet afleverede et tilbud og en præsentation som blandt andet udviste stor erfaring med udviklings- og innovationsprocesser samt bygningsværker til naturoplevelser. I løbet af juni vil der blive afholdt indledende møder og besigtigelser mellem totalrådgiver, bygherrerådgiver og Fugleværnsfonden.

”Vi har store forventninger til denne nye type skjul, som med vores specifikke krav til form og funktion, så vidt vi ved, bliver den første af sin type i verden”, udtaler Marie-Louise Olsen naturforvalter og projektleder i Fugleværnsfonden.

Prototypen forventes realiseret i andet halvår af 2017.

Fakta:
Bygherrerådgiver: Rambøll. Økonomi: Projektet har et samlet budget på 1,7 mio. kr.

Kontakt:
Projektleder Marie-Louise Olsen, Fugleværnsfonden
Tlf. 26 24 67 12
E-mail: marielouise.olsen@dof.dk

Se hele pressemeddelelsen fra Fugleværnsfonden, Aage V. Jensen Naturfond og Realdania i linket ude i højre spalte.
 

Information
Hønsehøg taget i lignende fotoskjul i Ungarn
Relaterede links
 - Pressemeddelelse