mandag 27. juni 2016

Det ny Sølsted Mose taget i brug

Det kunne ikke være bedre: solskinsvejr og godt 300 gæster var med, da Fugleværnsfonden og Tønder Kommune indviede stort EU LIFE-projekt.

af Hanne Havemose

- Vi er nået til færdiggørelsen af det største og mest omfattende projekt i Fugleværnsfondens 50-årige historie. Det er et resultat af en meget konstruktiv og omfattende indsats ikke bare i projektperioden, men også med forberedelserne inden, indledte formand Martin Iversen sin tale.

Et projekt, der bl.a. bygger på tidligere erfaringer med mindre EU-LIFE projekter, gode samarbejdspartnere i Tønder Kommune samt de frivillige i Fugleværnsfondens ihærdige indsats med at beskytte og pleje det 240 ha store areal, som Sølsted Mose nu udgør.

I fem år har projektet arbejdet på at forbedre forholdene for højmosenaturen i Sølsted Mose, med vandstandshævninger, store rydninger og ikke mindst sikring af gunstige vilkår for dyndsmerlingen, Danmarks sjældneste fisk, som lever her.

- Projektet har betydet meget for dyrelivet i mosen, som udover fuglelivet også rummer mange andre spændende flora og fauna, som er så vigtige for hele det biologiske kredsløb, sagde direktør Kristian Dammand Nielsen, da han bød velkommen til dagens mange gæster.

Og det er helt klart fuglene, som er trækplasteret for mange gæster. Med projektets mange nye publikumsvenlige faciliteter, som blandt en langstrakt gangbro fra mosens p-plads indtil det første fugleskjul, er det blevet endnu mere attraktivt at komme og opleve fuglene som tilhører denne særegne natur.

Dagens særlige gæst, Søren Ryge Petersen, beskrev områdets fascinerende fuglekiggeri meget rammende i sin tale:

- Min søn Jens blev besat af en gal ornitolog og tog sin far med i faldet. Jeg har ligget ned siden, og det er derfor, jeg står her i dag, for nu ved jeg alt om, mosen er et magisk fristed for alt det dyre- og planteliv, vi har fjernet fra det meste af Danmark, fordi vi er blevet så pokkers gode til at dyrke jorden. Lyt selv, når der atter bliver stille herude. Sølsted Mose længe leve.

Talerne af formand for Fugleværnsfonden Martin Iversen samt Søren Ryge kan læses i deres fulde længde i linket ude i højre spalte, ligesåvel som der kan hentes yderligere information om hele projektet på www.soelstedmose.dk. 

Information
Indvielse af Sølsted Mose
Stort fremmøde
Fugleværnsfondens direktør bød velkommen
Søren Ryge Petersen
Guidede ture på dagen
Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen
Jens fra den frivillige arbejdsgruppe fortalte om sin opgave med gederne
Mos-gøgeurt - en truet art som vokser her
Natur & Ungdom lavede et insekthotel på dagen
Et gammelt planchehalvtag tog hurtig form til gavn for områdets insekter og fugle
Relaterede reservater:
 - Sølsted Mose

Relaterede links
 - Formand Martin Iversens indvielsestale
 - Søren Ryge Petersens indvielsestale