onsdag 10. august 2016

Positive tal for fuglene på Nyord

Den nedadgående kurve er vendt for blandt andet rødben, strandskade og vibe på Nyord. Det slås fast i ny ynglefuglerapport fra reservatet.

af Hanne Havemose og Søren Ring

Det går godt for fuglelivet på Nyord, især for de mange jordrugende fugle. En rapport over ynglefugle på Nyord foretaget af Avifauna Consult viser endda en ganske markant fremgang i forhold til tidligere år.

Nyord er fondens absolut vigtigste lokalitet for især viben, som har haft trange kår over hele landet. Rapportens tal viser, at antallet af viber og rødben idag er 4-5 dobblet på Nyord i forhold til for 40 år siden og tæller henholdsvis 138 par viber og 152 par rødben.

Også en lang række andre jordrugende fugle har ynglet i højere antal end i andre år, som eksempelvis strandskade (36 par), stormmåge (8 par), skeand (6 par), gul vipstjert (28 par), stor kobbersneppe (6 par). Dertil kommer klyde, brushøne, havterne, edderfugl og stor præstekrave, med dog blot hver 1-2 par.

Den gode nyhed har været længe ventet efter flere års ihærdig indsats med at skabe bedre betingelser for vadefuglene i området, som trives bedst i åbne områder. Strandengene er i en lang årrække blevet afgræsset med kødkvæg, der er blevet taget høslæt på en del af området og en mindre plantage på engene er blevet ryddet.

Vejrforholdene har også gjort deres. Det meget tørre vejr på Nyord i maj og primo juni har medvirket til de gode betingelser, dog ikke for svømmeænderne, som stort set ikke er lykkedes med at få unger på vingerne i år.

Sidst men ikke mindst, så har en øget ræveregulering de to seneste år standset rævenes meget markante indvirkning på fuglelivet. Især for vibe, rødben, og strandskade og med tydelig virkning: færre æg er blevet ædt og flere unger er kommet på vingerne: vi håber at de vender tilbage igen til næste år.

Rapporten i sin helhed samt stor artikel om Nyord fra juni 2016 kan læses i linkene ude i højre spalte.