torsdag 13. januar 2005

Hærværk i fuglereservatet Bøjden Nor

Det var et trist syn, der mødte Fugleværnsfondens lokale tilsynsførende, da han d. 10 januar besøgte fugleværnsfondens reservat ved Bøjden Nor. Hærværk havde ødelagt mange af de faciliteter, der skal gøre området attraktivt for de besøgende

af Søren Ferdinand Hansen

Der var udøvet omfattende hærværk på de afskærmningsvægge, som Fugleværnsfonden har opsat langs med stien, så den besøgende til fugleobservationsskjulet kan gå til og fra skjulet uden at skræmme fuglene. Den ene er totalt ødelagt, mens en anden havde fået smadret et stort antal brædder. Hærværket er blevet politianmeldt

Inde observationsskjulet var de 3 kasser, som er opsat til observationsfoldere fuldstændig ødelagt. Informationsfoldere og notesbøger til at skrive fugleobservationer i var spredt over et stort område.

Fugleværnsfondens tilsynsførende ærgrer sig ekstra meget over hærværket, da det er en gruppe af frivillige, som netop har renoveret afskærmningsvæggene. Det arbejde kan nu begynde helt forfra.

Hærværket vi koste 3.000,-kr alene i materialer. Den frivillige arbejdsgruppe ved reservatet lægger gratis arbejdskraft til, når ødelæggelserne skal udbedres.

Hærværket er meldt til politiet, selvom der nok ikke er de store chancer for at sagen opklares, da det jo er et forholdsvis isoleret område.

I øjeblikket er der mange fugle at se ved Bøjden Nor. I de sidste dage er der set 2000 bjergænder i noret. Ingen andre steder i Danmark kan man observere så mange bjergænder på så tæt hold. Flokken af bjergænder og en hel række andre fugle kan ses fra Fugleværnsfondens observationsskjul, der nås fra P- pladsen for enden af Dyndkrogvej.

Det koster mange penge at forbedre forholdene for fugle og flora i Bøjden Nor. Du kan hjælpe Fugleværnsfonden med udgiften til at pleje Bøjden Nor ved at indbetale et støttebeløb - her på hjemmesiden- eller på giro 509 42 32. Alle bidrag, store som små, er velkomne. 

Information
Sommeridyl ved Bøjden Nor.
Relaterede reservater:
 - Bøjden Nor