fredag 7. oktober 2016

Rekordstor arv til fugle og natur

Fugleværnsfonden har modtaget den hidtil største arv nogensinde, og fuglelivet i Danmark er blevet rigere. Nærmere bestemt 15 millioner kroner rigere.

PRESSEMEDDELELSE

Fugleværnsfonden, en selvstændig almennyttig fond, har arvet 15 millioner kroner fra fugleven og nu afdøde Ingvard Ingemann Jørgensen. Arven slår alle rekorder, som den største i fondens 50-årige historie.

Arvgiver Ingvard Ingemann Jørgensen var kendt som en ivrig fuglekigger, som værdsatte det sociale fællesskab i forbindelse med en god fugletur. Han har i tidernes løb deltaget i mange ture både til udlandet og i Danmark, heriblandt også til Fugleværnsfondens naturreservater. Ingvard Ingemann Jørgensen havde allerede mange år før sin død udpeget Fugleværnsfonden til universalarving i sit testamente.

Flere og flere støtter fugle og natur på eget initiativ
I Fugleværnsfonden er der ingen tvivl om, hvad pengene skal bruges til. Det store millionbeløb skal gå til yderligere opkøb og sikring af flere og bedre fristeder til vort fugleliv samt til at øge kendskabet til og forståelsen for naturen og fuglene. Det har der generelt været god opbakning til de seneste år:

- Vi oplever en stigende økonomisk opbakning i form af både store og små bidrag til vores arbejde i disse tider. Bedre vilkår for fuglene er jo ganske enkelt en indikator for bedre vilkår i naturen generelt, og det vil folk gerne støtte, også i deres testamente, udtaler Kristian Dammand Nielsen.

- En anden årsag til den øgede interesse for at støtte fonden kan skyldes, at Fugleværnsfonden er et privat foretagende, som arbejder uafhængigt af politiske vinde og andre lobbyvirksomheder. Til gengæld er vi drevet af et stort ønske om at genoprette og skabe mere natur til gavn for både fugle og mennesker, tilføjer han.

En investering der yngler
Fugleværnsfondens arbejde med at skabe bedre og mere natur til gavn for især truede fuglearter er i høj grad afhængig af støtte fra privatpersoner. Fonden modtager jævnligt arv fra fugle- og naturvenner, men denne gang overgik størrelsen alle tidligere donationer.

- 15 mio. kr. er et kæmpebeløb, som kræver en grundig overvejelse af, hvordan de investeres bedst til fordel for fuglene og naturen. Vi er naturligvis glade og meget taknemmelige over Ingvard Ingemann Jørgensens store anerkendelse af vores arbejde, og vi vil med vores efterhånden mangeårige erfaring med fugle- og naturforvaltning, sørge for at pengene placeres et godt sted - et sted der yngler, supplerer Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen.

Kontaktperson:
Martin Iversen, bestyrelsesformand i Fugleværnsfonden, tlf. 30 49 49 36
Kristian Dammand Nielsen, direktør i Fugleværnsfonden, tlf. 23 45 29 48

Fakta om Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden opkøber og driver fristeder for vilde fugle i Danmark, og har nu 21 reservater på i alt knapt 1000 hektar fordelt over hele landet.

Fugleværnsfonden arbejder for at beskytte og fremme vilkår især truede og sårbare fuglearter samt for at beskytte og fremme vilkår for naturen generelt. Det gør fonden ved fortsat at erhverve, forvalte og udvikle områder, der er eller kan blive gode fuglelokaliteter, og ved at forvalte naturen med henblik på at opnå så høj biodiversitet og naturkvalitet som muligt. Fondens naturreservater er åbne for alle, og der udbydes jævnligt gratis guidede fugleture.

At arbejdet bærer frugt, har den seneste undersøgelse foretaget af Avifauna Consult på fondens reservat på Nyord blandt andet tydeligt vist. Her er fundet en markant positiv fremgang for vadefuglene, og i særdeleshed for viben, som ellers har været i tilbagegang på landsplan gennem de seneste 50 år (se mere i linksene ude i højre spalte).