fredag 28. oktober 2016

Videnskabeligt festskrift for Fugleværnsfonden

Dansk Ornitologisk Forenings videnskabelige tidsskrift DOFT er netop udgivet i festskrift-udgave i anledningen af Fugleværnsfondens jubilæum.

af Mathilde Blichfeldt

Fugleværnsfonden er centrum for Dansk Ornitologisk Forenings seneste udgave af DOFT, der udkom få dage efter, at fonden fyldte 50 år. Det blev markeret med en reception i Naturbutikken 14. oktober, samme dag som bladet udkom. Skriftet sætter fokus på Fugleværnsfondens 50 år i naturens og fuglenes tjeneste.

”Fugleværnsfonden har fokus rettet mod den helt konkrete naturforvaltning gennem opkøb og optimal drift af naturområder samt driftsaftaler med andre fonde for at fremme levevilkårene for en række fuglearter og naturtyper”.

Sådan skriver formanden for DOF, Egon Østergaard i forordet til ’Fugleværnsfonden 1966-2016 – et festskrift ved fondens 50 års jubilæum’ og varmer dermed op til en række videnskabelige artikler om fonden.

I dette særnummer bliver alt fra fordelingen af naturtyper og fugleovervågning til fondens grundlæggelse formidlet ud fra et fagligt perspektiv og giver et indblik i den viden, Fugleværnsfondens arbejde hviler på.

Er du blevet nysgerrig på at læse festskriftet, ligger det tilgængeligt i elektronisk udgave i højre side af artiklen.
Er du interesseret i et fysisk eksemplar, skal du kontakte Dansk Ornitologisk Forening, som er udgiver af publikationen. 

Information
Relaterede links
 - Fugleværnsfonden 1966-2016