torsdag 1. december 2016

Ny plejeplan for Nivå Bugt Strandenge

Siden 2009 har Fugleværnsfonden forvaltet naturarealer ved Nivå Bugt. Nu er der udarbejdet en plejeplan for området, der gælder de næste 15 år.

af Mathilde Blichfeldt

Fugleværnsfonden har fået udarbejdet en plejeplan for reservatet Nivå Bugt Strandenge, som fonden har forvaltet siden 2009. Planen opsummerer de forgangne års indsats for at pleje naturen på arealerne og kommer med anbefalinger til, hvordan naturplejen skal tage sig ud frem til 2031. Plejeplanen er produceret af rådgiver fra Orbicon og er blevet til i samarbejde med den frivillige arbejdsgruppe og Fonden Den Hageske stiftelse.

I plejeplanen er der grundet reservatets placering et særligt fokus på kyst og strand og på at genskabe, bevare eller udvide arealerne med strandenge som attraktive levesteder for strandengens ynglende og rastende fugle. Desuden kommer plejeplanen med forslag til, hvordan fonden kan styrke formidlingen af områdets naturværdier og øge de rekreative og oplevelsesmæssige muligheder for reservatets besøgende.

Fugleværnsfonden har fået udarbejdet mere eller mindre omfattende plejeplaner med retningslinjer for daglig drift, formidling og formulering af kort- og langsigtede mål og visioner for alle fondens reservater.

Alle plejeplanerne kan findes på Fugleværnsfondens hjemmeside. Plejeplanen for Nivå Bugt kan læses i linket til højre.



 

Information