onsdag 19. april 2017

Ny biologisk medarbejder i Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden har ansat Jørn Dyhrberg Larsen, som skal være med til at styrke fondens arbejde med fugleovervågning, naturpleje og formidling.

af Hanne Havemose

Jørn Dyhrberg Larsen er uddannet biolog og har blandt andet været ansat som naturfaglig underviser i både folkeskole- og gymnasieregi.

Derudover har han arbejdet som videnskabelig medarbejder og projektleder i Dansk Ornitologisk Forening, hvor han ledte projekt Fokuseret Fugleforvaltning, et 3-årigt projekt vedrørende særlig beskyttelsesindsats for 9 sjældne danske ynglefuglearter. Her har han også været med til at udvikle og forbedre de danske fugleindikatorer, som benyttes af Naturstyrelsen i vurdering af hvorvidt 2020-målsætningen om stop af tabet af biodiversitet opnås. Med til hans arbejde i DOF hørte også en stor del formidling på forskellige niveauer, fra populærfaglig art til artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter.

I Fugleværnsfonden ser vi frem til at få yderligere udviklet og styrket det naturfaglige fundament – både videnskabeligt og formidlingsmæssigt. Jørn begyndte sit arbejde i Fugleværnsfonden den 1. april 2017. 

Information